نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Genre ( ۶ )
Nature ( ۴ )
Bonheur ( ۴ )
Discourse ( ۳ )
Other ( ۳ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
Hemmati, Ali ( ۳ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
Shahid chamran ( ۱۰۶ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پايان نامه لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۵۰ رکورد از ۳۲۹۷۰۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Dissertation
عنوان :Pragmatic Tranassfer and identlfication of move s in Iranlan efl leearners refusals :a case of gender distinction
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Khalili, Milad
تاریخ نشر :2005
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
2.
Latin Dissertation
عنوان :Identification of textual elements by iranian EFL university students
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Hemmati,ali
تاریخ نشر :2005
ناشر :shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
3.
Latin Dissertation
عنوان :A comparison between learning abstract nouns from context and from dictionary definitions by iranian english major juniors
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Narenji fatideh,farideh
تاریخ نشر :1998
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
4.
Latin Dissertation
عنوان :The effects of prereading strategies on the reading comprehension of the EFL students
شماره راهنما :‭5P‬
پدیدآور :Nikimaleki,mahmoud
تاریخ نشر :2000
ناشر :shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
5.
Latin Dissertation
عنوان :The effects of iranian student writes first language proficiency on composingin english
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Sayyed mirahmadi, hassan
تاریخ نشر :2000
ناشر :shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
6.
Latin Dissertation
عنوان :The effects of conjunctions and referntials on the comprehension of cloze tests by the iranian EFL learners
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Mahdlu,ghorban
تاریخ نشر :2003
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
7.
Latin Dissertation
عنوان :An analysis of the content & from of reading & supplementary exercises for iranian studens of medicine learning english
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Jalilifar,alireza
تاریخ نشر :1998
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
8.
Latin Dissertation
عنوان :Investigating the influence of proficiency and sex on the use of selected test-wiseness strategies among EFL students of shahid chamran university
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Ghojogh,abdolhay nick
تاریخ نشر :2002
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
9.
Latin Dissertation
عنوان :The relationship between vocabulary learning strategies and language proficiency of the iranian english major sophomores
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Cheshomi moghaddam
تاریخ نشر :1998
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
10.
Latin Dissertation
عنوان :The comparision of the effects of text _specific background and lexical knowledge on listening comprehension of english students of maragheh azad university
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Nezamparast Bonab,javad
تاریخ نشر :2000
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
11.
Latin Dissertation
عنوان :The depolyment of the topical elements in spoken narratives by iranian EFL learners
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Sodouryfard Kashany,zahra
تاریخ نشر :2000
ناشر :Shahid shamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
12.
Latin Dissertation
عنوان :The effect of discourse organization of iran advanced EFL learnerz
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Adel,seyyed mohammad reza
تاریخ نشر :2001
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
13.
Latin Dissertation
عنوان :A comparative study of using bilingual and monolingual dictionares in reading comprehension of intermediate EFL students
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Pourmohammadi,Majid
تاریخ نشر :2001
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
14.
Latin Dissertation
عنوان :The effects of foreign language learning anxiety on the listening comprehension of intermediate level iranian EFL tertiary students
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Izadi,Ahmad
تاریخ نشر :2003
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
15.
Latin Dissertation
عنوان :The effect of test methods (recall vs.summary)on the reading comprehension performance on the iranian EFL university students
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Mohammadi mizooji,Majid
تاریخ نشر :2000
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
16.
Latin Dissertation
عنوان :Tracing anaphors:a case in casual and controlled talk
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Imari,Iman
تاریخ نشر :2007
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
17.
Latin Dissertation
عنوان :An analysis of the impact of shifting point of view on the oral reproduction of narrative fiction by iranian senior english majors
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Sabah,Somayeh
تاریخ نشر :2007
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
18.
Latin Dissertation
عنوان :The relationship between field _Independence/field_Dependence and top_down/bottom_up processing in listening comprehension exercises for iranian EFL university students
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Shayanpoor,Mehdi
تاریخ نشر :2000
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
19.
Latin Dissertation
عنوان :A comparative study of turn _taking mechanism in english and pershian casual talk
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Khanzadeh,Masoomeh
تاریخ نشر :2000
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
20.
Latin Dissertation
عنوان :The effects of realiavs.persian equivalents in teaching english concrete nouns to the iranian second grade students of guidance school
شماره راهنما :‭P‬
پدیدآور :Rostami,hamid
تاریخ نشر :2000
ناشر :Shahid chamran
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده ادبیات
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو